Ο οδηγός περιέχει πλήρη στοιχεία για τη συσκευή, την συντήρηση και την επισκευή του Lifan 620 Solano με το έτος 2008 μοντέλο. Επιπλέον, αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει οδηγίες για τη λειτουργία και συντήρηση του οχήματος, υπάρχει μια περιγραφή από τις πιθανές αποτυχίες και δυσλειτουργίες του κινητήρα, μετάδοση, σασί, σύστημα διεύθυνσης, και το σύστημα πέδησης.


Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2011
ISBN: 978-617-577-061-0


Κρυφό κείμενο

Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
Κατεβάστε το υλικό για την αναφορά
[κατάρρευση]
Παρόμοια θέματα: