ZAZ 968MB 968MG 968MD 968mr-opravy, údržba a provoz vozidla.
Manuální provoz vozidla pro tělesně postižené.


Velikost: 791.05 Kb


Skrytý text

Materiál ke stažení pro seznámení
Materiál ke stažení pro seznámení
[kolaps]