Volkswagen Passat B3/B4-règim dels equips electromèdics.
La guia mostra com detectar sistemes elèctrics de vehicles de lloc Vokswagen VW Passat B3, B4. Tot tipus de disfuncions s'agrupen segons els seus símptomes i s'indica en les taules.

De pàgines: 43
Tamany: 38.29 Mb


Text ocult

Descarregar materials de referència
Descarregar materials de referència
Descarregar materials de referència
[col. lapse]
Fils similars: