Toyota Land Cruiser 70 Prado (71/72/77/78/79) 1985-1996-reparació, manteniment i operació del vehicle.
Guia per operació, reparació i manteniment del vehicle Toyota Land Cruiser 70 Prado (incloent 71/72/73/77/78/79) des de 1985 a 1996 anys.
Amb motor dièsel 2L (2,5 l), 3L (2.8 l), 2 l-T (2,5 litres turboalimentat), 2 l-TE (2,5 litres control del motor turboalimentat i electrònics), 1KZ-T (3.0 l turboalimentat) i 1KZ-TE (control del motor turboalimentat i electrònics (3.0 l).


Text ocult

Obtenció de material
a petició.
[col. lapse]
Fils similars: