El llibre descriu l'organització de la producció, procés de producció i característiques de funcionament d'empreses tecnològiques transport i maquinària especial.


Edició: 2006
Autor: Âgovkin A. m.
Editor: «Acadèmia»
ISBN: 5-7695-2792-7/DjVu/DOC


Text ocult

Descarregar materials de referència
Descarregar materials de referència
Descarregar materials de referència
[col. lapse]
Fils similars: