ЗАЗ Шанс - ръководство за потребителя / ръководство за ремонт, поддръжка и експлоатация на превозното средство и каталог на части.
Това Ръководство е предназначено за цел да Ви запознае с устройството, работата и поддръжката на Вашия автомобил. Освен това, в Ръководството съдържа важна информация относно правилата за безопасна експлоатация на автомобила. Ние силно препоръчваме Ви да се проучи внимателно истинската Упътването и да следват всички указания, дадени в нея. Това ще осигури безопасността на експлоатация, надеждна и безотказна работа на агрегати и системи на превозното средство в продължение на целия срок на служба и ще доведе до чувство на удовлетворение на собственика на автомобила.
Колата е предназначена за експлоатация на автомобилния пътища 1-3 категории, които отговарят на изискванията на ДБИ B.2,3-4, ДБН В.2.3-5 и DSTU 3587.
Колата е предназначен за експлоатация при температура на околния въздух от минус 30С до плюс 40С и относителна влажност на въздуха 80% при 15"В.


Размер: 24.6 Mb


Скрит текст

Изтегляне на материал за запознаване на
Изтегляне на материал за запознаване на
[колапс]
Подобни теми: