В настоящата ръководство за ремонт и поддръжка на автомобили Volvo модели 240 и 245-долу са описание, схеми и характеристики на дизайна на възли, механизми и системи на автомобила. В приложение мануала са описани инструменти, смазочни материали и експлоатационни течности, лампа, белезници уплътнения, лагери, моменти на затягане на резбови съединения, а също и схеми на електрическото оборудване.


Дата на издаване: 1996Скрит текст


Подобни теми: