Volkswagen Passat B3 / B4 - схеми на електрическото оборудване.
В ръководството е даден ред за търсене и отстраняване на повреди на основните системи за електрическо оборудване в автомобили Vokswagen VW Passat B3, B4. Всички видове повреди са групирани по чертите им прояви и са показани в таблицата.

Страници: 43
Размер: 38.29 Mb


Скрит текст

Подобни теми: