Ръководство за изпълнение на техническо обслужване и самостоятелно ремонт на автомобили ВАЗ LADA 113, 114, 115 САМАРА (ВАЗ 2113, 2114, 2115) условия гараж, работилница. Всички извършвани операции по ремонт и плановому обслужване на автомобили са придружени от последователни снимки и необходимите коментари.
В наличност раздел с таблицата за диагностика на повреди и възможни неизправности, както и посочване на възможните начини за самостоятелно отстраняване. Представени в книгата и цветни схеми на електрическото оборудване на автомобили ВАЗ 113, 114, 115, посочват необходимите моменти на затягане на резбови връзки, работни течности и техните количества, данни за извършване на регулиране и контрол.


Дата на издаване: 2007


Скрит текст

Подобни теми: