Автомобили ВАЗ. Учебно помагало за ученици от ПТУ.
Книгата е кратко описание на основните модели на коли ВАЗ 2121, ВАЗ-2105, ВАЗ 2108 и 2109-Ba3. В справочника са основни единици и механизмите, техните характеристики и операционни системи на автомобили ВАЗ. Са всички дефекти или проблеми, техните причини и коригиращи действия се дават съвети за осъществяването на плановото техническо обслужване превозни средства.


На издаване: 1991
Автор: Вахламов Владимир Константинович
ISBN: 5-277-00803-9


Автомобили ВАЗ. Проучване ръководство за студенти от професионално училище-53d9be859a2c89b33c93246f6ba5433f-jpg Автомобили ВАЗ. Проучване ръководство за студенти от професионално училище-0ee7b03b02d34cb9de0ff33a3c19f2e8-jpg Автомобили ВАЗ. Проучване ръководство за студенти от професионално училище-6ba120056f35daee02fd2ee8c70f27b0-jpg Автомобили ВАЗ. Проучване ръководство за студенти от професионално училище-4e76a8ef89f8f6de73411c36e19fc1eb-jpg Автомобили ВАЗ. Проучване ръководство за студенти от професионално училище-038cb05e2ab6db7f88c846f7a7638089-jpg


Скрит текст

Подобни теми: