Представена подробно стъпка по стъпка ръководство за техническо обслужване и ремонт на автомобили ВАЗ модели 2113i, 2114i, 2115i, които се издават от 1997 г., и са оборудвани с двигатели с обем 1.5 литра (това е ВАЗ-2111). И освобождаване от 2007 г., са оборудвани с двигатели с обем 1.6 литра (това е ВАЗ-11183).
В ръководството е описано устройството на автомобили ВАЗ, има препоръки за правилното им функциониране и самостоятелно ремонт.
Отделен раздел на книгата описва възможните неисправностям в пътя и начините за тяхното диагностициране, както и самостоятелно отстраняване.
В ръководството има данни за операциите, настройка, демонтаж, монтаж и ремонт на автомобили. Тези операции са дадени последователно и детайлно са показани с цветни снимки, рисунки и схеми
В приложения ръководство, разполага с всички необходими за поддръжка, обслужване и извършване на ремонт на данни, е: - моменти на затягане на резбови съединения, използвани лампи и свещи др.
И в тази книга има цветните електрически схеми.Година: 2010
Издателство: Третия Рим


Скрит текст