UAZ Hunter (Ловец) - ръководство за ремонт и тези на експлоатация на автомобила. Това ръководство съдържа важни препоръки и задължителни правила за техническо обслужване и експлоатация от всички съществуващи модификации на suv УАЗ Хънтър.


Скрит текст