UAZ Patriot / UAZ Patriot - ръководство за ремонт и периодична поддръжка на автомобили.
Това ръководство е предназначено за собствениците на този автомобил, които сами се грижат за неговото техническо състояние. Книгата е на разположение описва и илюстрира всички етапи на изпълнение на тези услуги УАЗ, както и ремонт на възможни неизправности на автомобила. В книгата също има описание на техническите данни и пълните характеристики на тези автомобили и на техните възли, агрегати. В ръководството са дадени препоръки за извършване на обслужване и ремонт - изпълнение на разглобяване, диагностика на повреди и самостоятелно отстраняване на възникнали повреди УАЗ Патриот.

Издава насоки: 2007
Автор на книгата: под снимката на ОА Крупин


UAZ Patriot служба наръчник-9cfe86f5e784-jpg UAZ Patriot служба наръчник-27c4640d507f-jpg UAZ Patriot служба наръчник-75a58c778df9-jpg


Скрит текст

Подобни теми: