Веломобили.
Книгата описва класификацията, основни дефиниции, кратка история и текущото състояние на Веломобили. Обобщени velomobilâ теория: ергономия, биомеханика, Аеродинамика, стабилност, трептения и дизайн. Описва опита на автора на проектиране и тестване на 12 различни видове Веломобили. Системата на градската Колоездене и дава препоръки за неговата организация. Проблемите на velomobil′nogo на спорта (път, път, водопроводен канал, Туризъм) и перспективите за прилагане на Веломобили. Книгата е предназначена за широк кръг от velolûbitelej се интересуват от техническо творчество.
На издаване: 1986
Автор: Dovydenas V.i.
Жанр:ръководство за бърза Справка
Издателство: Машиностроене/DjVu(напълно проверят)+DOC
Качество: разпознат текст (OCR)
Брой на страници: 112


Скрит текст