В настоящата ръководството за експлоатация на автомобила Mitsubishi Outlander са описани подходящите техники на използване и задължителен за техническо обслужване на автомобила.


Размер: 14.95 Mb


Подобни теми: