Ръководство за ремонт и поддръжка на автомобил Mitsubishi Lancer, Lancer Wagon е предназначен за автомобилистите извършване на ремонт на автомобила самостоятелно и включва в себе си описание на работата по премахване, демонтаж, проверка, регулиране, по-нататъшното сглобяване и монтаж на възли и части на автомобила.


Размер: 159.7 Mb


Подобни теми: