Мерцедес G-клас W463 с 1999-мултимедия потребителя ръководството/инструкция за ремонт, поддръжка и експлоатация на превозното средство.
Това Ръководство составлялось с цел да се помогне на собственика на автомобила да получат от него най-доброто. Изпълнението на тази задача се постига по няколко начина. Събраните и представени по-долу данни позволяват на собственика на превозното средство, се определят в какви работи по поддръжката, трябва да бъдат проведени и кога, а също така има ли смисъл да се опита да ги изпълняват самостоятелно, или да се представительское клон на фирмата-производител или сервиз автосервиз. В Ръководството са включени описания на процедури задължително текущата поддръжка и ремонт на автомобила и е даден график за изпълнение. Освен това, предлага информация по провеждането на диагностика на неизправности възли и системи на автомобила, както и начини за отстраняване на причините.

Правила за ползване на Ръководството
Ръководство разделя на глави. Всяка глава е разделена на секции. Раздели, от своя страна, са разделени на подраздели и, където е необходимо, на по-подраздели и се състоят от параграфи.
...........................................
Размер: 271.56 Mb


Скрит текст

Изтегляне на материал за запознаване на
Изтегляне на материал за запознаване на
[колапс]
Подобни теми: