ГАЗ 33021, 33023 - ръководство за ремонт, поддръжка и експлоатация на превозното средство.
Това ръководство това ръководство за техническо обслужване и ремонт на автомобила ГАЗ-3302, 33021, 3302. Той е предназначен за инженерно-техническите работници центрове и бензиностанции, автохозяйств и сервизи, както и за собствениците на личен транспорт. В ръководството са препоръки по дефиниция и отстраняване на проблеми, както и насоки за демонтаж, монтаж и регулиране възли в автомобила и ги ремонт на базата на готови резервни части.


Тип: pdf
Размер: 10.85 Mb


Скрит текст

Изтегляне на материал за запознаване на
Изтегляне на материал за запознаване на
[колапс]
Подобни теми: