ГАЗ 3307, 3309 - ръководство за ремонт, поддръжка и експлоатация на превозното средство.
Това ръководство това ръководство за техническо обслужване и ремонт на
колата на ГАЗ 3307 и ГАЗ-3309.В ръководството на дадени препоръки по дефиниция и отстраняване на проблеми, както и насоки за демонтаж, монтаж и регулиране възли в автомобила и ги ремонт на базата на готови резервни части. Списъци лампи, лагери и белезници, използвани за кола, а също и списъци с Моменти на затягане на отговорни резбови съединения, изделия, съдържащи благородни метали, и експлоатационните материали са посочени в приложениях.Руководство е предназначен за инженерно-технически персонал на магазини и бензиностанции, автохозяйств и Сервизи, както и за собствениците на личен транспорт.


Размер: 92.39 Mb

Скрит текст

Подобни теми: