Газ Z1029 Волга-ремонт, поддръжка и експлоатация на превозното средство.
Настоящото ръководство има за цел да запознае служители на автомобилни ферми, станции за обслужване и сервиз с обслужване и ремонт на автомобили "Волга" - ГАЗ-З1029 на базата на готови резервни части.
В ръководството са дадени основните технически данни за колата и ти агрегати, са дадени препоръки за обслужване и ремонт, както и указания за реда за демонтаж, монтаж, настройка, дефиниция отстраняване на неизправности и тяхното отстраняване.Проблем: 1995
Автор: индустриална Асоциация «природен ГАЗ»
Жанр:Ръководство за ремонт
Издателство: «LIFE "Line"»
ISBN: 5-7-003-88686/DjVu (напълно признат) + DOC
Качество: разпознат текст (OCR)
Брой страници: 213


ГАЗ-Z1029 ГАЗ-Z1029 ГАЗ-Z1029


Скрит текст

Подобни теми: