GAZ 53-12-устройство, поддръжка, ремонт на автомобил.
В книгата са дадени кратка характеристика на колата, характеристики, препоръки за поддръжка и ремонт. Описва възможните повреди и начини за отстраняването им. Дадени скици на най-простите ремонтни тела.
Книгата е предназначена за специалисти от автомобилния транспорт може да бъде полезна на собствениците на индивидуалния транспорт.


Размер: 4.92 Mb


Скрит текст

Изтегляне на материал за запознаване на
Изтегляне на материал за запознаване на
[колапс]