Ръководство (мултимедия) ремонт, поддръжка и устройството на автомобила Ford Focus (1998-...) съдържа подробни технически характеристики и основни основите на експлоатация на Focus.
Също така това ръководство дава подробно описание на всички операции, ремонт и поддръжка на автомобила.


Тип: .exe
Размер: 265.33 Mb


Скрит текст

Подобни теми: