В ръководството подробно е описано устройството на двигатели с вътрешно горене, показва техните характеристики, описани характерните повреди, причинени отклонения от правилата за монтаж и експлоатация.


На издаване: 1977
Автор: И.В. на енергетиката на сащ
Издателство: Ураджай


Скрит текст

Подобни теми: