Основите на кола поддръжка и ремонт, както и трактори.
Съдържа основни сведения, необходими за организиране на ефективна експлоатация и ремонт на автомобили и трактори в съвременните условия. Съпоставката на методика за диагностициране на агрегати, механизми и машини в общо. За студенти от висшите учебни заведения. Може да бъде полезна за специалисти, занимаващи се с експлоатация и ремонт на автомобили и трактори.
Дата на издаване: 2005
Автор: С.П.Баженов, Б.Н.Казьмин, С.В.Носов
Жанр:наръчник
Издателство: «Академия»
Серия: Висше професионално образование
ISBN: 5-7695-2267-4/DjVu (напълно признат) + DOC
Качество: разпознат текст (OCR)
Брой страници: 329(336)


Основите на експлоатация и ремонт на автомобили и трактори-0d861c5d44fb-jpg Основите на експлоатация и ремонт на автомобили и трактори-e6d1ba445680-jpg Основите на експлоатация и ремонт на автомобили и трактори-41b14a8d09f0-jpg


Скрит текст

Подобни теми: