Двухтактные карбюраторные двигатели с вътрешно горене.
Разгледани въпроси, свързани със създаването и подобряването на двутактови двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на различните видове и предназначение. Дадени схеми, конструкция, основни показатели, математически модел на газовата, основи на изчисляване на елементи и проектиране на системи. Голямо внимание се обръща на подобряване на мощностных, икономически, токсични показатели на тези двигатели и намалява нивото на шум и.
За инженерно-технически работници, ангажирани в изграждането и експлоатацията на двутактови двигатели с вътрешно горене, както и на машини и изделия, оборудвани с тях.
Издание: 1990
Автор: Кондратов В. М., Григориев Ю.С.,Тупов В.В.,Силлат Р.Р., Абрамов В.И.,Строкин AA
Издателство: «Машиностроене»
ISBN: 5-217-01100-9/DjVu(напълно проверят)+DOC
Качество: разпознат текст (OCR)
Брой страници: 272


Carbureted двутактови ръководство за вътрешно горене двигатели-fc6e4bf8b6de-jpg Carbureted двутактови ръководство за вътрешно горене двигатели-b4ae87981c4c-jpg Carbureted двутактови ръководство за вътрешно горене двигатели-3f518339bd67-jpg


Скрит текст

Подобни теми: