ДВИГАТЕЛИ ЯАЗ-М204 и ЯАЗ-М206.
Инструкция съдържа основните правила за експлоатация и техническо обслужване на двигатели ЯАЗ-М204 и ЯАЗ-М206 всички модификации. Инструкция е предназначена за водачите и на работниците и служителите на автомобилния транспорт, а също така за операторите и механици, свързани с експлоатацията на двигатели в стационарни условия.
Живота на двигателя в голяма степен зависи от правилната му експлоатация и навременно обслужване. Така че трябва да се проучи внимателно и стриктно да се спазват всички препоръки на настоящата инструкция. Специално внимание трябва да се обърне на това, че при експлоатация използвани само степени на масла и горива, препоръчани от.
На издаване: 1969
Автор: ред.Т.У.Колесникова
Издател: Mashgiz/DjVu (напълно признат) + DOC
Качество: разпознат текст (OCR)
Брой страници: 179


Двигатели YAZ-M204 и M206 YAZ-ръководство за ремонт и поддръжка-e3da253cafd3-jpg Двигатели YAZ-M204 и M206 YAZ-ръководство за ремонт и поддръжка-bb2066bd240a-jpg Двигатели YAZ-M204 и M206 YAZ-ръководство за ремонт и поддръжка-a9bc6166e009-jpg


Скрит текст

Подобни теми: