Двигатели Д-54А, Д-40Р, Д-75.
В ръководството са описани дизайн на двигатели Д-54А, Д-40Р и Д-75, да се грижи за тях и превантивна поддръжка им в процеса на експлоатация.
Киига е предназначена за motormen, механици и други лица, свързани с експлоатацията на двигатели Д-54А Д-40Р и Д-75.
На издаване: 1960
Автор: Х.А.Вейхман, И.А.Проскурний, Г.А.Рыстенко, В.Т.Сепитый.
Издател: Mashgiz/DjVu (напълно признат) + DOC
Качество: разпознат текст (OCR)
Брой страници: 254


Двигателите д-54а d-40R d-75 ръководство за кола ремонт и поддръжка-daf4e338efba-jpg Двигателите д-54а d-40R d-75 ръководство за кола ремонт и поддръжка-bc0993d2a5bf-jpg Двигателите д-54а d-40R d-75 ръководство за кола ремонт и поддръжка-b4556ffaf05e-jpg


Скрит текст

Подобни теми: