Увеличаване на издръжливостта на тялото.
В книгата въз основа на голям производствен опит производство и ремонт на автомобилни каросерии-долу е даден анализ на факторите, влияещи върху тяхната трайност.
Специално внимание е отделено на унищожаването на каросерии, вызываемому корозия, вибрации и еластични вълни, и мерки за защита на тялото. Дадени препоръки за дизайн на автомобилни каросерии с цел повишаване на тяхната устойчивост и намаляване на разходите, както и механична обработка на детайли и нанасяне върху тях покрития. Описани са нови материали, използвани за защита на тялото от корозия.
Книгата е предназначена за инженерно-технически работници, участващи в проектирането, производството, ремонта или експлоатацията на автомобилни каросерии.
На издаване: 1966
Автор: Малышев GA
Издател: «машиностроене» / DjVu (напълно признат) + DOC
Качество: разпознат текст (OCR)
Брой страници: 220


Увеличаване на издръжливостта на тялото-b0037ec0eea5-jpg Увеличаване на издръжливостта на тялото-010ff0e72d26-jpg Увеличаване на издръжливостта на тялото-a1ff4ba00706-jpg


Скрит текст

Подобни теми: