Luaz 967 м (кола-превозвача)-ремонт, поддръжка и експлоатация на превозното средство.
Ръководството е предназначено за личния състав на военни ремонтни средства, изпълняващ текущ и среден ремонт на автомобили-transporter ЛуАЗ-967М, както и за провеждане на практически занятия по войсковому ремонт на военни училища и военни части.


На издаване: 1981
Издателство: Воениздат
Качество: сканирани страници
Брой страници: 232


Luaz 967 м (кола-превозвача) ръководство-prnscr1-jpg Luaz 967 м (кола-превозвача) ръководство-prnscr2-jpg


Скрит текст

Подобни теми: