ИЖМАШ м 412IÈ 21, IG, IG, IG 2717-21251-01, IG-01, ИЖ 27151 27156 1985-ръчно ремонт, поддръжка и експлоатация на превозното средство.
Практическо ръководство за ремонт. Ремонтни работи са подробно и на етапи, всяка операция е илюстрирана снимка.


Тип: PDF
Размер: 32.22 Mb


Скрит текст

Изтегляне на материал за запознаване на
Изтегляне на материал за запознаване на
[колапс]
Подобни теми: