Изпратено от ръководство, което описва автомобили Daewoo Nexia които са издадени от 1995 г. (модел в n100) и след провеждане на рестайлинга през 2008 г. (модел N150). В ръководството подробно е описано устройството на автомобила, препоръки за планова работа и самостоятелно провеждане на ремонт. Отделен раздел на книгата се описва откриване и отстраняване на неизправности, открити в пътя.
Отделните части на книгата описват извършване на поддръжка и ремонт на системи и агрегати, също така има и инструкции за изпълнение на разглобяване, сглобяване, настройка и ремонт на възли и системи за автомобили Daewoo Nexia.
Описаните по-горе операции, снабдени с допълнителни икони, които характеризират сложността на извършваната работа, броят на необходимите изпълнители и мястото на извършване на такава работа.
В приложенията са дадени допълнителни сведения за момента затяжке резбови съединения, обеми и печати горива, смазочни материали и експлоатационните течности, свещи за запалване, дадени органът размери. Също така в книгата има и цветните електрически схеми на окабеляване на колата Daewoo Nexia.


Година: 2010
Издателство: Третия Рим
ISBN: 978-5-91770-032-8
Автор: С.Н.Погребной, М.В.Титков, И.С.Гофрин


Скрит текст

Подобни теми: